Monday, July 14, 2014

“It belongs to hard work. It belongs to dedication. It belongs to modesty. It belongs to commitment. It belongs to solidarity. It belongs to charisma. It belongs to team effort. It belongs to togetherness. It belongs to consistency. It belongs to experience. It belongs to appreciation. It belongs to respect. It belongs to joy. It belongs to the scars. It belongs to football. It belongs to “the most Brazilian of all national teams”. It belongs to the best. It belongs to Germany.”

This will go down in history.

michaelparkhurst:

part coach part fan

BEST COACH

michaelparkhurst:

part coach part fan

BEST COACH

Saturday, July 12, 2014
bastian-podolski:


This is the last chanceTo make your markHistory will knowWho we areThis is the last gameSo make it countIt's Now or Never

Inspiration (x)

bastian-podolski:

This is the last chance
To make your mark
History will know
Who we are
This is the last game
So make it count
It's Now or Never

Inspiration (x)
Now, on Sunday, in the Maracana, the little boy that everyone at Bayern thought would never make it might become the first ever captain of a united Germany to lift the World Cup.

Rory Smith about Philipp Lahm  (via wizard-of-germany-ozil)

I’d trade one year of luck just to see this happens *______* please!

Friday, July 11, 2014
It feels really awful to lose a final, so it’s our time to win this one

Miroslav Klose (via aneuerism)

I WISH YOU GUYS ALL THE BEST PLEASE WIN THE CUPPPPPPPPPPPPP

Wednesday, July 9, 2014
Aw……

Aw……

Tuesday, July 8, 2014

oans-zwoa-drei:

2006, 2010, 2014.

This golden generation has promised much since emerging over the past eight years; they will be aware that for all their dazzling skills and their impressive performances, they have not won a trophy. They will also be aware that Germany has not won the World Cup in 24 years. It will require skill, patience and above all intelligence to take advantage of their one final chance to get to the finish line and silence the critics once and for all.”

Monday, July 7, 2014

"I’ve got a very, very good feeling and I believe that we can become World Champions this time."

post cái lấy hên. Các anh ơi cố lên >_____>

Monday, June 23, 2014

Nhân Mã.

nhatkycuaca:

- Nhân Mã có thể trở nên mặc kệ và lạnh lùng với bạn nếu bạn làm họ quá mệt mỏi và chịu quá nhiều tổn thương. Bạn cho đi gì thì Nhân Mã trả lại bạn như vậy.

- Nhân Mã khá nhạy cảm so với vẻ ngoài hời hợt của họ.

- Nhân Mã không khóc vì một việc gì cả. Họ thích gom tất cả việc lại và khóc một lần. Sau đó quên sạch sẽ đi rồi sống lạc quan yêu đời tiếp.

Con Nhân Mã này đang trên đường quên sạch sẽ đi :)